วันอังคาร, มิถุนายน 19, 2550

วิกฤติมาร

อันเนื่องมาแต่โคลงห้าพัฒนาของนายทิวาในกระทู้นี้

http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W5279514/W5279514.html

เขียนเป็นโคลงห้าด้อยพัฒนา เขียนแล้วรู้สึกว่าหนักเกินไป ไม่อยากลงในกระทู้หนังสือครูหนอน ขอหลบมาลงที่นี่แทน

วิกฤติมาร

ทุกหย่อมหญ้า วิกฤติ
มารสุมไฟ ท่วมฟ้า
หวังให้พัง ทับโลก
โฉดช้าบ้า สารเลว

อำนาจทั้ง เงินตรา
กอปรอัตตา แก่กล้า
คุณธรรม ลืมหมด
ขีดเส้นฟ้า กาหมาย

หวังว่ายเวิ้ง กลางหาว
กอบดวงดาว กลับบ้าน
ทับถมกอง สมบัติ
กี่ล้านล้าน จะพอ

ดับด่าวดิ้น แดดาย
ที่ฝังกาย อาจไร้
เพียงชื่อยัง ปรากฏ
คือผู้ใต้ ต่ำตีน ทุกตีน ฯ

ไม่มีความคิดเห็น: