วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2550

HDR น่าคิดเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

การถ่ายภาพภายใต้สภาพที่แสงมีความแตกต่างกันมากจนเกินขอบเขตของ Dynamic Range ของกล้องจะรับมือได้ด้วยการถ่ายเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าถ่ายมากกว่าหนึ่งครั้งภายใต้การปรับตั้งที่เหมาะสม ทุกอย่างก็เป็นไปได้นี่แหละ HDR - High Dynamic Range Photographyค้นเอาเอง google มีเพียบ

powered by performancing firefox

WYSIWYG HTML text editor

WYSIWYG HTML text editor 2 ตัวที่น่าสนใจ

FCKEditor กับ TinyMCE