วันศุกร์, สิงหาคม 10, 2550

๕๐ หรือ ๔๐ กับ คมช. หรือ ทักษิณ

ดูรัฐธรรมนูญ ๕๐ ที่ออกมาแล้วรู้สึกผิดหวัง ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของ ๔๐ ไม่ได้แก้ แต่ไปแก้อะไรที่ไม่เข้าท่า และไม่มีเหตุมีผลสนับสนุนเพียงพอ

โดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าฉบับ ๔๐ ยังดีกว่า ขอให้แก้ส่วนที่เปิดช่องให้เกิดการยึดอำนาจอธิปไตยผ่านสภาอย่างที่เคยเกิดขึ้นโดยรัฐบาลทักษิณ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

แค่สองเรื่องหลักๆก็น่าจะพอ

ปัญหาคือคมช.ไปตั้งธง(ผิดๆ)เอาไว้ว่า ๔๐ คือ ทักษิณ และ ๕๐ คือ คมช. ทำให้เกิดสภาพแบบ "ถอยไม่ได้" และเปิดช่องให้ทักษิณรุกผ่านช่องทางนี้

๔๐ คือ ทักษิณ ทั้งๆที่ ๔๐ โดนชำเราโดยทักษิณ

เศร้านะครับ

ส่วนภาคประชาชน น่าเสียใจเหมือนกันว่าขบวนการประชาธิปไตยบริสุทธิ์ไม่ประกาศตัวเองให้ชัดเจนว่าไม่ยืนข้างเผด็จการรัฐสภา กลับไป "แสวงจุดร่วม" ผิดที่ผิดทาง ทำให้การรณรงค์ต้านการยึดอำนาจไม่สามารถเดินไปได้สะดวกนัก

เพราะถึงคนไม่ชอบเผด็จการทหาร แต่ก็รังเกียจเผด็จการรัฐสภายิ่งกว่า

ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าผู้แพ้ก็เหมือนเดิม

"ประเทศไทย" ครับ