วันพุธ, กรกฎาคม 04, 2550

อ่าน Agile Web Development with Rails ( 10 )

ทีนี้เรื่อง partial templates หรือที่เรียกย่อๆว่า partials

ลองดูโค้ดนี้

<table>
<% for cart_item in @cart.items %>
<tr>
<td><%= cart_item.quantity %>×</td>
<td><%= h(cart_item.title) %></td>
<td class="item-price" ><%= number_to_currency(cart_item.price) %></td>
</tr>
<% end %>
<tr class="total-line" >
<td colspan="2" >Total</td>
<td class="total-cell" ><%= number_to_currency(@cart.total_price) %></td>
</tr>
</table>


เขียนใหม่โดยใช้ partials ได้อย่างนี้

<table>
<%= render(:partial => "cart_item" , :collection => @cart.items) %>
<tr class="total-line" >
<td colspan="2" >Total</td>
<td class="total-cell" ><%= number_to_currency(@cart.total_price) %></td>
</tr>
</table>

ส่วน cart_item จะแยกไว้อีกไฟล์หนึ่ง app/views/store/_cart_item.rhtml

<tr>
<td><%= cart_item.quantity %>×</td>
<td><%= h(cart_item.title) %></td>
<td class="item-price" ><%= number_to_currency(cart_item.price) %></td>
</tr>

คำสั่ง render ในไฟล์แรกจะแสดงผล app/views/store/_cart_item.rhtml (โปรดสังเกตว่ามี _ นำหน้า) โดยจะวนลูปให้อัตโนมัติครับ

วิธีนี้ทำให้เราสามารถเขียน partials ไปแปะแทรกไว้ที่ไหนก็ได้ที่ต้องการได้ทุกเมื่อครับ

ไม่มีความคิดเห็น: