วันเสาร์, มีนาคม 10, 2550

ภาษาเวียดนาม ต้มยำภาษา

ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่แปลก

โดยคำพื้นฐานทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับมอญ-เขมร

ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างจากภาษากลุ่มมอญเขมรหลายประการ

- เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ เหมือนภาษาไทยและภาษาจีน ในขณะที่มอญ-เขมรไม่มีวรรณยุกต์

- ไวยากรณ์มอญ-เขมรเป็น ประธาน-กรรม-กริยา แต่เวียดนามเป็น ประธาน-กริยา-กรรม เหมือนจีนและไทย แต่มีความแตกต่างกับจีนอยู่ที่เอาคำวิเศษณ์ตามหลังคำนาม ซึ่งเหมือนกับภาษาไทย นอกจากนั้นยังมีไวยากรณ์กระจุกกระจิกอีกหลายอย่างที่เหมือนภาษาไทย มองในแง่ไวยากรณ์แล้ว เวียดนามถือเป็นฝาแฝดของภาษาไทยได้เลย

- คำในภาษาเวียดนาม ถ้าไม่ใช่คำพื้นฐานแล้ว รับคำจากจีนไปเยอะมาก ทำนองเดียวกับที่ไทยรับคำบาลี-สันสกฤตและเขมรเข้ามาเยอะมาก แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคำพื้นฐานต่างกันน่าสนใจทีเดียวpowered by performancing firefox

ไม่มีความคิดเห็น: