วันเสาร์, มีนาคม 10, 2550

Sunrise, Sunset Calendars and Local Time

Sunrise, Sunset Calendars and Local Time

เวลามืด/สว่างในแต่ละวันของเมืองต่างๆทั่่วโลก เป็นประโยชน์มากสำหรับการวางแผนท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: