วันจันทร์, มีนาคม 12, 2550

มโนมอบให้ท่านทักษิณ

กวีอังคาร กัลยาณพงศ์เคยโคลงเขียน "เหน็บ" พวกซ้ายจัดในยุคหนึ่งว่า


มโนมอบแด่มาร์กซ เลนิน
แขนมอบสตาลิน เทอดหล้า
ดวงใจมอบโฮจิมินห์ นาพ่อ
เกียรติศักดิ์รักข้า มอบให้เหมาเจ๋อตง

มาถึงยุึคนี้ ขอแก้ใหม่เป็น

มโนมอบให้ท่าน ทักษิณ
แขนมอบให้กลุ่มชิน เทอดหล้า
ดวงใจมอบเนวิน นาพ่อ
เกียรติศักดิ์รักข้า มอบให้ไทยรักไทย

จะรักใครชอบใครก็เอาเถิด อย่าให้ถึงกับหน้ามืดตามัวเลย ลืมตาขึ้นมาดูความจริงกันบ้าง อันมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนั้นย่อมมีทั้งดีแลชั่วปะปนกัน อย่าได้ยกใครเป็นพระเจ้าสมบูรณ์เลยหนอ

ไม่มีความคิดเห็น: