วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2549

no_address_mapping ใน Postfix

Postfix ตั้งแต่ version 2.1 เป็นต้นมา เพิ่ม configuration parameter ชื่อ receive_override_options เข้ามา

การกำหนดให้

receive_override_options = no_address_mapping

มีประโยชน์ในการ config ใช้งาน postfix กับ amavisd-new ในบางรูปแบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.postfix.org/FILTER_README.html

(เขียน 2006-07-25)

ไม่มีความคิดเห็น: