วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2549

PHP กับ Dynamic Extension

ลง PHP ใน server ใหม่ มาเจอว่า PHP ใน Ubuntu ไม่ได้ compile ให้ support GMP ไว้

ไม่อยากเอา source code มา compile ใหม่หมดเพราะขี้เกียจปวดหัวถ้ามันไปกระเทือนกับ config อื่นๆด้วย
งานนี้ก็เลยต้องทำเป็น dynamic extension

download source code มา ระเบิดซะ

cd gmp
phpize
./configure
make install

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เป็นอันว่าจะได้ gmp.so อยู่ในที่ชอบๆแล้ว

ไปแก้ใน php.ini เพิ่ม

extension=gmp.so

restart apache ใหม่

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

(เขียน 2006-07-19)

ไม่มีความคิดเห็น: