วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2549

Pinyin กับ Wade-Giles

ระบบการเขียนภาษาจีนด้วยอักษรโรมันมาตรฐานจ ีนแผ่นดินใหญ่คือระบบ Pinyin แต่ก่อนหน้านี้ยังมีอีกระบบหนึ่งซึ่งใช้กันมาก่อน นั่นคือระบบ Wade-Giles

หนังสือฝรั่งเก่าๆที่อ้างภาษาจีนก็จะใช้ระบบนี้แหละ ช่วงนี้อ่านสามก๊กฉบับยาขอบอยู่ก็เลยนึกได้ว่าฉบับ Brewitt-Taylor ที่ยาขอบใช้อ้างอิงนั้นก็ใช้ระบบนี้

เสียดายแต่ว่าการถ่ายเสียงของยาขอบนั้นไม่ได้ใกล้เคียงความจริงเลย ซึ่งก็เป็นเพราะยาขอบคงไม่ได้มีโอกาสศึกษาระบบการออกเสียงตาม notation นี้

สำหรับคนที่รู้จัก Pinyin ดี ลิงก์นี้ http://kongming.net/novel/wade-giles/ น่าจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบระบบ Pinyin กับ Wade-Giles

ส่วนผู้ไม่รู้ Pinyin คงหาเองได้ไม่ยากนะครับ

(เขียน 2006-07-20)

ไม่มีความคิดเห็น: